Идеи за красив дом, цветя и градина

След реколтирането и отделянето на зелените части от растенията и плевелите семената се обгазяват против граховия зърнояд. Използва се Фостонксин 10 таблетки от препарата за 1 тон семена. Необходимо е да се спазва инструкцията за работа при обгазяване на семената.

Полският грах се използва основно за фуражни цели. Той се добавя към нискобелтъчните храни за животните. Основното предназначение на градинския грах е използването му като храна за хората. Значителна част от произведените зелени семена са суровина за консервната промишленост. Увеличеният интерес на консервната индустрия през последните години доведе до увеличаване на посевната площ и на производството на грах за замразяване, консервиране в кутии и други.
Related Posts with Thumbnails